.
Ako vybaviť Kontakty na oddelenia MsÚ Webkamera Záznam zo zasadaní MsZ Modranské zvesti Register dokumentov

Kalendár podujatí

Zobraziť všetky podujatia

Dnes: , 0 / 0 °C

Zajtra: , 0 / 0 °C

Pozajtra: , 0 / 0 °C

Zdroj: SHMÚ

poslať vytlačiť

 

Komisie MsZ

Mestské zastupiteľstvo v Modre zriadilo nasledovné komisie MsZ:

 

1. Komisia hospodárska, finančná a majetková
Predseda: Ing. Ján Jašek, poslanec MsZ
Podpredseda: Ing. Marián Gavorník, poslanec MsZ
Zapisovateľ: Ing. Tatiana Petrášová, zamest. MsÚ

Členovia:

 • Pavel Zemanovič
 • Ing. Igor Korček
 • Ing. Juraj Jánošík
 • JUDr. Peter Plučinský
 • Tibor Lalinský
 • Ing. Michal Kvetko


2. Komisia územného plánovania, životného prostredia a pamiatok
Predseda: Mgr. Juraj Petrakovič, poslanec MsZ
Podpredseda: Mgr. Art. Jakub Liška, poslanec MsZ
Zapisovateľ: Ing. Oľga Vandáková, zamest. MsÚ

Členovia:

 • Ing. arch. Daniel Bartoš
 • Ing. Zuzana Klučárová
 • Ing. Zuzana Knetigová
 • Katarína Machatová
 • Bc. Bibiana Piršelová
 • JUDr. Ján Juran
 • Ing. Ivana Záleská
 • Ing. Peter Lenner
 • Martin Šusták


3. Komisia pôdohospodárstva, vinohradníctva a vinárstva
Predseda: Mgr. Juraj Peržo, poslanec MsZ
Podpredseda: Michal Petrík, poslanec MsZ
Zapisovateľ: Mária Blechová, zamest. MsÚ

Členovia:

 • Bc. Peter Juran
 • Ing. Daniel Šimonovič
 • Ing. Milan Gajar
 • Fedor Paták
 • Ing. Radovan Krajčovič
 • Ing. Milan Svitek
 • Ing. Pavel Bakalár


4. Komisia pre externé finančné zdroje
Predseda: Ing. Marián Gavorník, poslanec MsZ
Podpredseda: Ing. Ján Zigo, poslanec MsZ
Zapisovateľ: Helena Ryšavá, zamest. MsÚ

Členovia:

 • Lýdia Liberčanová
 • Ing. Vladimír Medlen
 • Ing. Igor Korček
 • Ing. Nevenka Horváthová
 • Ing. Zuzana Cigánková
 • Mgr. Branislav Macháč


5. Komisia sociálna a zdravotná
Predseda: Ing. Ján Zigo, poslanec MsZ
Podpredseda: PhDr. Viera Jančovičová, poslankyňa MsZ
Zapisovateľ: Mgr. Monika Bartošová, zamest. MsÚ

Členovia:

 • RNDr. Karol Pukančík
 • Mgr. Andrea Juranová
 • Mgr. Jana Machalová
 • Bc. Milan Hýll
 • Mgr. Mária Poljovková
 • Mgr. Lýdia Horváthová


6. Komisia podnikateľských činností a cestovného ruchu
Predseda: Michal Petrík, poslanec MsZ
Podpredseda: Mgr. Juraj Peržo, poslanec MsZ
Zapisovateľ: Katarína Havaríková, zamest. MsÚ

Členovia:

 • RNDr. Anton Magula
 • Peter Juran
 • Ing. Július Kasa
 • Roman Zelenay
 • Ing. Štefan Gregorička
 • Ing. František Mach
 • Martin Smolenický


7. Komisia kultúry
Predseda: Branislav Manák, poslanec MsZ
Podpredseda: Marta Dugovičová, poslankyňa MsZ
Zapisovateľ: Eva Horváthová, zamest. MsÚ

Členovia:

 • Mgr. Agáta Petrakovičová
 • Mária Malinová
 • Viliam Vlado
 • Ing. Jozef Šimeček
 • Mgr. Elena Lennerová
 • Peter Ďureje
 • Ing. Pavel Zigo
 • Bc. Miroslav Holzmann


8. Komisia športu
Predseda: Mgr. Art. Jakub Liška, poslanec MsZ
Podpredseda: Svetozár Gábriš, poslanec MsZ
Zapisovateľ:

Členovia:

 • Bc. Milan Hýll
 • Miroslav Ochaba
 • Milan Ružek
 • Michal Arvay
 • Bc. Jana Nádaská
 • Ing. Jozef Solga
 • Marek Schavel
 • Peter Walter
 • Peter Gilan
 • Oliver Dome
 • Dr. Ľudovít Holec


9. Komisia školstva a mládeže

Predseda: PhDr. Viera Jančovičová, poslankyňa MsZ
Podpredseda: Branislav Manák, poslanec MsZ
Zapisovateľ: Emília Bartošová, zamest. MsÚ

Členovia:

 • Michal Bútor
 • Mgr. Emil Šimonovič
 • Mgr. Jarmila Bachanová
 • Mgr. Mária Malacká
 • Pavol Fandák
 • Mgr. Slavomír Zoch
 • Antónia Patáková
 • PaedDr. Marcela Pechová
 • Mgr. Jana Medlenová
 • Mgr. Erika Strelingerová


10. Komisia legislatívna a verejného poriadku
Predseda: JUDr. Artur Soldán, poslanec MsZ
Podpredseda: JUDr. Dominik Bučurič, poslanec MsZ
Zapisovateľ: Daniela Trajdová, zamest. MsÚ

Členovia:

 • JUDr. Vladimír Neuschl
 • JUDr. Ján Jašek
 • Mgr. Ján Sodoma
 • Bc. Andrej Hornáček
 • Mgr. Lucia Vargová
 • JUDr. Zuzana Motáčková
 • JUDr. Svetozár Juran
 • Ing. JUDr. Milan Encinger
 • Richard Jurkovič

 

11. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Predseda: Svätozár Gábriš, poslanec MsZ

Členovia:

 • Marta Dugovičová, poslankyňa MsZ
 • JUDr. Artur Soldán, poslanec MsZ
 • JUDr. Dominik Bučurič, poslanec MsZ

 

12. Komisia pre oblasť tepelného hospodárstva
Predseda: Mgr. Juraj Peržo, poslanec MsZ
Podpredseda: Ing. Ján Zigo, poslanec MsZ
Zapisovateľ:

Členovia:

 • Ing. Peter Lenner
 • Ing. Jozef Šímo
 • Ing. Jozef Urmín
 • Ing. Marián Gavorník

 

13. Cintorínska komisia
Predseda komisie: Mgr. Juraj Petrakovič
Podpredseda komisie: PhDr. Viera Jančovičová

Členovia:

 • Branislav Manák
 • Mgr. Ján Oslík
 • Mgr. Jozef Mišík
 • Doc. RNDr. Karol Erdelský, CSc.
 • Miroslav Šimko
 • Ing. Ivana Záleská
 • Katarína Machatová
 • Ing. Ondrej Klučár
 • Mgr. Jozef Tihányi

 

 

Kontakt: MsÚ Modra, 033/ 6908 300

Počet zobrazení: 9980, Posledná aktualizácia: 27.02.2014