.
Ako vybaviť Kontakty na oddelenia MsÚ Webkamera Záznam zo zasadaní MsZ Modranské zvesti Register dokumentov

Kalendár podujatí

Zobraziť všetky podujatia

Dnes: Oblačno, 4 / 12 °C

Zajtra: , 0 / 0 °C

Pozajtra: , 0 / 0 °C

Zdroj: SHMÚ

poslať vytlačiť

 

Kontakty na útvary MsÚ

Predvoľba 033/6908 + klapka

Mestský úrad Modra, Dukelská 38

Primátorka

301

Ing. arch. Hana Hlubocká

0903762212

Prednosta

302

JUDr. Ondrej Beracka

0910797799

Hlavný kontrolór

305

Ing. Zuzana Lazarová

Útvar primátorky:

Kancelária primátorky

300

Ing. Božena Uherčíková

0903762212

Kancelária primátorky

329

Mgr. Denisa Zdechovanová

0911062870

Referát komunikácie a zahraničných vzťahov

300

Mgr. Andrea Kuzmová

0904405659

Projektový manažér

329

Ing. Gabriela Repová

0911035783

Referát informačných systémov

313

Mgr. Branislav Macháč

0911224888


Spoločný obecný (stavebný) úrad, Štúrova 59

Vedúci

321

Mgr. Marcel Matovič

0910797798

Referent

323

Bc. Želmíra Šurinová

Referent

322

Ing. arch. Zuzana Kolesárová

Referent

323

Ivan Mayer

Mestská polícia, Šúrska 5

Náčelník

033/ 647 51 72

Štefan Farkaš

0911436751

Hliadka

033/ 647 51 72

0911436752

Útvar právny, VO a ľudských zdrojov, Dukelská 38

Referát právny a VO

302

JUDr. Ondrej Beracka

0910797799

Referát ľudských zdrojov

311

Jarmila Haferová

Útvar ekonomický, Dukelská 38

Hlavný ekonóm mesta

303

Ing. Tatiana Petrášová

0911035785

Referát účtovníctva a fakturácie

310

Mária Kintlerová

310

Helena Ryšavá

Referát daní a poplatkov

307

Elena FederlováÚtvar územného rozvoja, Dukelská 38

Ref. územ. plánovania a ochr. pamiatok

329

Ing. arch. Andrea Balážová Bachorecová

Ref. životného prostredia

304

Ing. Kristína Čechová

0904889542

Ref. dopravy a tech. infraštruktúry

308

Ing. Marek Fico

0911852144

Útvar soc. vecí, zdravia, školstva, mládeže a športu, Dukelská 38

Referát soc. vecí a zdravotníctva

314

Mgr. Viera Pokorná

Referát školstva, mládeže a športu

314

Mgr. Michaela Galovičová

Kancelária prvého kontaktu, Štúrova 59

Informátor, podateľňa

333

Dana Jánošová

Pokladňa

309

Daniela Trajdová

Matrika

315

Eva Hornáčková

Evidencia obyvateľstva

327

Eva Horváthová

Útvar evidencie a správy majetku mesta, Dukelská 38

Vedúca útvaru

317

Ing. Zuzana Knetigová, PhD.

0911692343

Referát evidencie majetku

319

Mária Blechová

Referát evidencie majetku

320

Katarína Havaríková

Referát investičnej výstavby

318

Ing. Oľga Vandáková
Referát údržby majetku

-

Ladislav Ochaba

0903406211

Referát správy lesoparku, krajiny a vodných tokov

308

Ing. Matej Kratochvíľa

0911697912

 

Kontakt: Haferová Jarmila, 033/ 6908 311

Počet zobrazení: 72513, Posledná aktualizácia: 18.09.2014