.
Ako vybaviť Kontakty na oddelenia MsÚ Záznam zo zasadaní MsZ Modranské zvesti Register dokumentov

Kalendár podujatí

Zobraziť všetky podujatia

Dnes: Malá oblačnosť, 4 / 10 °C

Zajtra: , 0 / 0 °C

Pozajtra: , 0 / 0 °C

Zdroj: SHMÚ

poslať vytlačiť

 

Mestský úrad

Dukelská 38, 900 01 Modra

tel: 033/ 6908 300

fax: 033/ 6908 330
e-mail: info@modra.sk

Stránkové hodiny MsÚ Modra

Pondelok

8:30 - 11:00 | 12:00 - 16:00 hod.

Utorok

nestránkový deň

Streda

9:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00 hod.

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

nestránkový deň

V čase od 11.00 do 12.00 hod. je obedňajšia prestávka.

Miesto prvého kontaktu pre verejnosť vrátane podateľne, matriky a najviac využívaných služieb verejnosti je Kancelária prvého kontaktu.

www.modra.sk/kancelaria-prveho-kontaktu.html

Mestský úrad
1)
Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.

2) Mestský úrad najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní a v daňovom a poplatkovom konaní,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora.

 

Linky:

 

Kontakt: MsÚ Modra, 033/ 6908 300

Počet zobrazení: 71729, Posledná aktualizácia: 07.08.2013