A A A

Bratislavská župa otvorila integračné centrum v Modre

DomovObčanBratislavská župa otvorila integračné centrum v Modre
Bratislavská župa otvorila integračné centrum v Modre
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: ObčanSociálne veci
Uverejnené:3. augusta 2023 Aktualizované:3. augusta 2023

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa pustil do premieňania veľkých župných zariadení sociálnych služieb na menšie komunitné. V rámci tohto procesu vzniklo integračné centrum v Modre, ktoré je súčasťou Centra sociálnych služieb Merema (CSS Merema). Má podporiť klientov na ich ceste k väčšej samostatnosti a sebarealizácii.

„Merema je prvé naše zariadenie sociálnych služieb, ktoré sa zapojilo do procesu deinštitucionalizácie a transformácie. Preto som hrdý na to, že sme tu otvorili prvé integračné centrum v pôsobnosti BSK s kapacitou 15 miest. Doteraz sme takéto centrum, ako druh sociálnej služby, nemali. Verím, že to odštartuje novú cestu a budú aj ďalšie. Klientom sme darovali profesionálnu sušičku bylín, ovocia a zeleniny. Dúfam, že z nej budú mať radosť a budú ju pravidelne využívať pri práci a nadväzovaní nových sociálnych kontaktov a kamarátstiev,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

V integračnom centre sa bude poskytovať sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a zároveň vytvorí podmienky na rozvoj pracovných zručností, pomoc pri pracovnom uplatnení a pre záujmovú činnosť. Ambíciou CSS Merema je poskytovať aj arteterapiu, biblioterapiu, muzikoterapiu. Súčasťou priestorov je presklená miestnosť – oranžéria, ktorá sa bude využívať na fytoterapiu, rozmnožovanie rastlín, prácu s bylinami či na prípravu na povolanie pomocného záhradníka.  V rámci záujmovej činnosti sa budú môcť klienti učiť a zdokonaľovať v drôtikovaní, práci na hrnčiarskom kruhu, ale aj v čajovni.  Priestory môžu slúžiť aj ako minigaléria pre výstavy obrazov maľovaných klientmi, či fotografií, pracovné porady aj literárne a hudobné večery.

Dochádzaním do integračného centra za dennými aktivitami získajú klienti nielen nové pracovné zručnosti a skúsenosti, no zároveň naplnia a zavŕšia princípy deinštitucionalizácie  a transformácie CSS Merema. Integračné centrum budú môcť  využívať aj klienti ostatných župných zariadení sociálnych služieb. Rovnako sem môže prísť verejnosť, ako aj všetci tí, ktorí pre svoj zdravotný stav ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. V budúcnosti plánuje BSK Intergračné centrum rozšíriť o ďalšie miesta, ako aj druhy pracovných činností.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj