A A A

Charitatívne projekty pomôžu naplniť komunitnú špajzu

DomovMestoCharitatívne projekty pomôžu naplniť komunitnú špajzu
Charitatívne projekty pomôžu naplniť komunitnú špajzu
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: MestoObčan
Uverejnené:19. decembra 2023 Aktualizované:21. decembra 2023

Vďaka aktivitám občianskych združení v meste i samotným jednotlivcom sa nám pred Vianocami podarilo vyzbierať pekný obnos peňazí, za ktoré nakúpime potraviny do komunitnej špajze v Mestskom centre sociálnych služieb.

Charitatívny projekt “Duše z majoliky”
Slovenská ľudová majolika dražbou “Duší z majoliky” získala úžasných 465 €. Vďaka všetkým dobrým ľuďom, ktorí si tieto umelecké dielka z Letného sympózia majoliky kúpili. Sumu použijeme na nákup potravín a drogérie pre komunitnú špajzu v Mestskom centre sociálnych služieb. Pred Vianocami pomôžu rodinám, ktoré sa pre nepriazeň osudu ocitli v zložitej sociálnej situácii. Výťažok, ktorý symbolizuje pokladnička v podobe keramického prasiatka, prevzal primátor Modry Juraj Petrakovič od riaditeľa SĽM Filipa Fuňu. Keramický originál Duše vytvoril na premiérovom sympóziu sochár Martin Dzurek, modely a formy neskôr vyrobila absolventka Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave Emily Gurová pod vedením retušérky Oľgy Ondičovej. Keramické duše pomaľovali rôzni umelci, vrátane výtvarníka Andreja Augustína a samotného Martina Dzureka, amatérski aj profesionálni keramikári, talentovaní študenti ŠUP-ky a ich pedagógovia.

Charitatívny projekt “Na víne maľované Vianoce”
Združeniu Víno z Modry sa predajom umeleckých limitiek vín, ktoré pomaľovali rôzni umelci podarilo vyzbierať 750 € pre komunitnú špajzu! Výťažok za mesto prevzal poslanec MsZ Michal Petrík od predsedu združenia Ľubomíra Mikloviča. Väčšina z umeleckých vín sa predala na vianočnom vínovom trhu, zvyšok združenie venuje do tomboly na Mestský ples, ktorý Kultúrne centrum Modra pripravuje na 13. január 2024.  Ďakujeme!

Charitatívny guláš mesta Modry v spolupráci s Jánom Chalabalom
Z predaja divinového gulášu, ktorý varil Ján Chalabala s kolegyňami z MsÚ Modra na Vianočnom zastavení sa podarilo získať 482,82 €. Z výťažku doplníme chladničkové potraviny do komunitnej špajze.

Individuálni darcovia
Ďakujeme jednotlivcom, ktorí urobili nákupy trvanlivých aj chladničkových potravín a hygienických potrieb. Mestské centrum sociálnych služieb ich doručí pred Vianocami do sociálne odkázaných rodín a jednotlivcom v našom meste.

Foto: Lucia Mandincová, Erika Hudcovičová, Lukáš Záleský