A A A

Deň Zeme opäť spojíme s jarným upratovaním

DomovŽivotné prostredieDeň Zeme opäť spojíme s jarným upratovaním
Deň Zeme opäť spojíme s jarným upratovaním
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Životné prostredie
Uverejnené:8. marca 2024 Aktualizované:8. marca 2024

Dobrovoľníci, jednotlivci, školy a občianske združenia sa v spolupráci s mestom Modra môžu zapojiť do tohtoročného spoločného jarného upratovania od štvrtka 18. apríla do nedele 21. apríla 2024. Ak máte záujem pridať sa, prihláste sa vopred u koordinátorky akcie Kataríny Ružekovej Poltárskej na tel. číslach 033/6908 318, 0911 406 300 alebo e-mailom na katarina.ruzekova@msumodra.sk najneskôr do 17. apríla 2024.

Počas jarného upratovania sa budú zbierať odpadky na verejných miestach, napríklad v okolí školských zariadení, školských dvorov, ihrísk, parkov, turistických chodníkov, cyklotrás, športovísk, bytových domov, turisticky atraktívnych miest a podobne. Každý dobrovoľník alebo združenie zapojené do jarného upratovania si svoju lokalitu určí sám.

Všetkým, ktorí sa zapoja do jarného upratovania mesto Modra poskytne potrebné informácie vrátane miest určených na uloženie vyzbieraného odpadu, taktiež vrecia a ochranné rukavice. Tie budú k dispozícii na dvoch odberných miestach: v kancelárii prvého kontaktu, Štúrova č. 59 u Jakuba Malíka,  tel.: 033/6908 324 a na mestskom úrade, Dukelská č. 38 u Kataríny Ružekovej Poltárskej,  tel.: 0911 406 300. Prevzatie vriec a rukavíc pre jarné upratovanie je na oboch miestach možné iba po telefonickom dohovore.

Odpad sa bude zbierať a zároveň triediť na: plastový (plastové obaly, tetrapaky, kovy), sklo, zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad, poprípade elektro odpad a iné.

Prosíme všetkých účastníkov jarného upratovania, aby rešpektovali vopred dohodnuté stanovištia na ukladanie vyzbieraných vriec s odpadom a nevhadzovali ich do kontajnerov na stojiskách pri bytových domoch. Jarné upratovanie organizuje mesto Modra v spolupráci s Verejnoprospešnými službami mesta Modry. Ďakujeme všetkým za účasť a spoluprácu na jarnom upratovaní.

Foto: Lucia Mandincová