A A A

Nakladanie s majetkom

DomovMestoFinancie a majetokNakladanie s majetkom
Nakladanie s majetkom
Uverejnené:20. septembra 2021 Aktualizované:26. septembra 2021

Zásady hospodárania a nakladania s majetkom mesta Modry upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 05/2015, ktoré si môžete stiahnúť TU.

Foto Markus Winkler / Unsplash