A A A

Sociálne služby

DomovMestoO ModreDokumentySociálne služby
Uverejnené:4. januára 2023 Aktualizované:5. januára 2023

Návrh Komunitného plánu na roky 2023 – 2030 [PDF, 2 MB]
(materiál pripravený na prerokovanie v MsZ)
Prílohy:
Príloha 1 Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb [PDF, 278 kB]
Príloha 2 Dotazník pre poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta – formulár [PDF, 435 kB]
Príloha 3 Dotazník pre obyvateľov a prijímateľov sociálnych služieb mesta – formulár [PDF, 359 kB]
Priloha 4 Dotazník o sociálnych službách v meste – vyhodnotenie [PDF, 846 kB]

Komunitný plán 2017 – 2021 [PDF, 1 MB]
Prílohy:
Kritéria pre posudzovanie súladu s KPSS [PDF, 544 kB]
Uznesenie MsZ č. 157/19/2016 [PDF, 325 kB]
Uznesenie MsZ č. 654/21/2021  [PDF, 46 kB]

 

KPSS MODRA 2023-2030
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť
Príloha 1 Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb
formát pdf - 278 KB
Stiahnuť
Príloha 2 Dotazník pre poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta - formulár
formát pdf - 435 KB
Stiahnuť
Príloha 3 Dotazník pre obyvateľov a prijímateľov sociálnych služieb mesta - formulár
formát pdf - 359 KB
Stiahnuť
Priloha 4 Dotazník OBCAN Modra - vyhodnotenie
formát pdf - 846 KB
Stiahnuť