A A A

Symboly

DomovMestoO ModreSymboly
Symboly
Uverejnené:20. septembra 2021 Aktualizované:1. decembra 2022

Erb mesta Modra tvorí: zlato-červeno štiepený štít v prvom poli zo šikmého trojvŕšia vyrastajúci vinič s tromi strapcami hrozna, všetko zelené, v druhom poli tri strieborné brvná. Medzníkom vo vývoji erbu je rok 1607, kedy Rudolf II. povýšil Modru na slobodné kráľovské mesto a k pôvodnému symbolu – viniču – pridal prvok z uhorskej štátnej symboliky – červeno – strieborne delenú polovicu erbu. Miniatúra z listiny je záväznou predlohou modranského erbu, pretože aj formálne vyjadruje najvyššie postavenie mesta v minulosti.

Mestské farby ako základ farieb mestskej vlajky a zástavy sa odvodzujú od farieb erbu, kde ako prvá je farba hlavnej erbovej figúry (zelený vinič a hrozno) a potom farba štítového poľa zlatá (žltá). Mestská vlajka má teda dva farebné pruhy: hore pruh zelenej farby a dolu pruh žltej farby. Vlajka – zástava je v pomere 2:3, teda šírka ku dĺžke.

Pečať mesta má v strede erb mesta a v kruhopise nápis: Mesto Modra.