A A A

Rekonštrukcia prístupovej cesty na Zberný dvor

DomovRozkopávkyRekonštrukcia prístupovej cesty na Zberný dvor
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Rozkopávky
Uverejnené:1. februára 2022 Aktualizované:17. februára 2022

Rekonštrukcia prístupovej cesty na Zberný dvor potrvá do 15. marca 2022. Počas stavebných nie je možné zabezpečiť bezpečný prejazd na Zberný dvor ani plnohodnotné fungovanie samotnej prevádzky, preto bude zatvorená. Prosíme obyvateľov, aby odpad vyviezli až po sprístupnení cesty.

Zhotoviteľ DUVYSTAV, s.r.o. Pezinok bude na takmer 88 m dlhej komunikácii realizovať nasledujúce práce:
-kompletné odstránenie panelovej cesty aj s obrubníkmi
-úprava a vyspádovanie podložia
-vykopanie odvodňovacej drenážnej ryhy
-vybudovanie novej betónovej komunikácie

Cesta bude mať šírku 6 m, jej smer a poloha budú odlišné od súčasného stavu.