A A A

Uzávierka Hrnčiarskej ulice

DomovRozkopávkyUzávierka Hrnčiarskej ulice
Autor:Martin Codio Kategórie: Rozkopávky
Uverejnené:7. septembra 2021 Aktualizované:17. februára 2022

Práce na revitalizácii Hrnčiarskej ulice si vyžadujú úplnú uzáveru časti komunikácie na dva mesiace v úseku od ulice SNP po kolmú Hrnčiarsku ulicu v nasledovnom rozsahu:

1. časť Hrnčiarskej ulice od Vajanského po ulicu SNP bude obojsmerná slepá ulica, prístupná od Vajanského ulice,
2. časť ulice SNP po Hrnčiarsku ulicu bude takisto obojsmerná slepá ulica s vjazdom a výjazdom iba z Dukelskej ulice,
3. Súkenícka ulica bude slepá ulica, zobojsmernená s vjazdom a výjazdom z Dukelskej ulice,
4. časť Hrnčiarskej ulice od Dolnej ulice bude obojsmerná slepá ulica,
5. časť Hrnčiarskej ulice od Komenského bude slepá ulica, zobojsmernená, s vjazdom a výjazdom iba z Komenského ulice,
6. časť ulice SNP od Komenského ulice bude slepá ulica, zobojsmernená, s vjazdom a výjazdom iba z Komenského ulice.

Referát dopravy MsÚ Modra prosí o rešpektovanie dopravných obmedzení.

Pripomeňme, že na Hrnčiarskej ulici od križovatky ulíc SNP/Hrnčiarska až po vyústenie v križovatke Hrnčiarska na kolmú Hrnčiarsku ulicu opravíme vozovku komunikácie a vybudujeme súvislé parkovisko s chodníkom. Oprava čaká aj chodníky k vchodom do bytoviek.

Sumár prác:
• úprava vozovky – frézovanie pôvodného krytu, vyspravenie nerovností, nový asfaltobetónový kryt,
• nahradenie nevhodného betónového krytu potoka želbet doskou v trase vozovky komunikácie a parkoviska,
• úprava parkovísk s ohľadom na stromy,
• doriešenie ľavostranného chodníka súbežného s vozovkou a parkoviskom, s ponechaním jestvujúcej zelene,
• obnova čiastkového chodníka v zeleni a jeho predĺženie po chodník na ulici SNP,
• bezbariérová úprava priechodov pre peších,
• úprava cestného povrchového a podpovrchového odvodnenia,
• výšková úprava mreží, poklopov a armatúr vo vozovke.

Práce bude realizovať spoločnosť Doprastav, a.s., závod Bratislava, vysúťažená cena diela je 94.928,96€ bez DPH.

Vizualizáciu dopravných obmedzení nájdete TU.

Foto Mark König / Unsplash