A A A

Osobnosť Bratislavského kraja – Cena verejnosti

DomovObčanOsobnosť Bratislavského kraja – Cena verejnosti
Osobnosť Bratislavského kraja – Cena verejnosti
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: ObčanVýzvy
Uverejnené:22. júna 2023 Aktualizované:26. júna 2023

Osobnosť Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) môže vybrať aj verejnosť. Tento rok je v zozname 23 zaujímavých mien z oblasti školstva, športu, sociálnej oblasti, umenia, publicistiky, či histórie. „Máme v kraji veľa osobností, ktoré svojou prácou i nápadmi prispievajú k spoločenskému aj ekonomickému rozvoju regiónu, pomáhajú občanom v kraji a dobre ho prezentujú doma i v zahraničí. Som na ne nesmierne hrdý,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Hlasovanie verejnosti potrvá do 28. júna 2023. Zoznam laureátov schválených Zastupiteľstvom BSK nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/ocenenia-bratislavskeho-kraja-2022/, hlasovať môžete tu: https://bratislavskykraj.sk/hlasovanie/

Za rok 2022 bolo doručených 36 nominácií na udelenie Ocenení BSK. Výberová komisia, menovaná predsedom BSK, tieto návrhy na základe kritérií posúdila. Spoločným konsenzom následne odporučila Zastupiteľstvu BSK udeliť osem Výročných cien Samuela Zocha za rok 2022 a županovi Jurajovi Drobovi odporučila udeliť 15 Pamätných listov predsedu BSK za rok 2022. Viac info v pôvodnom článku.

Medzi ocenenými, ktorých určila výberová komisia je aj Katarína Machatová z Modry, ktorá stojí za záchranou a obnovou Kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Ďalšie ocenenie si preberú zástupcovia Občianskeho združenia Poľné ľalie z Modry – Kráľovej. Spolu s ECAV Modra – Kráľová sa zaslúžili o vybudovanie pietneho miesta venovaného pamiatke Jakuba Grünwalda a jeho rodiny a všetkým obetiam holokaustu.

Ocenenia BSK sa uskutočnia už po dvadsiaty raz. Laureátom budú udelené Výročné ceny Samuela Zocha, Pamätné listy predsedu a po piaty raz aj titul Historická osobnosť regiónu, ktorú navrhuje bratislavský župan. Tento rok ju získa slovenský spisovateľ, antifašista a jeden z dvoch väzňov, ktorým sa podarilo ujsť z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau Alfréd Wetzler.

Slávnostné odovzdávanie Ocenení BSK sa uskutoční vo štvrtok 29. 6. 2023 v divadle P. O. Hviezdoslava o 19:00 hodine.

Ilustračné foto: BSK