A A A

Legistatíva

DomovMestská políciaLegistatíva
Legistatíva
Uverejnené:22. augusta 2021 Aktualizované:2. mája 2024

Činnosť a postup MsP upravujú:

  • Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 456/2009 Z.z.
  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície

Foto Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Novinky