A A A

Objektívna zodpovednosť

DomovMestská políciaObjektívna zodpovednosť
Objektívna zodpovednosť
Uverejnené:29. apríla 2024 Aktualizované:2. mája 2024

Hovorovo tzv. Objektívna zodpovednosť, po právnej stránke zodpovednosť držiteľa vozidla za niektoré skutky vodiča; podľa § 6a zákona č. 8/2009 Z. z. sa ňou rozumie:

Povinnosť držiteľa vozidla zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa zákona č. 8/2009 Z. z., ktoré ustanovujú
a) zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5, § 35 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
b) rýchlosť jazdy podľa § 16 alebo § 27 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z.,
c) povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“,
d) zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
f) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29 zákona č. 8/2009 Z. z.,
g) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51 zákona č. 8/2009 Z. z.,
h) zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
i) zákaz vjazdu vozidla vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia alebo zákaz jazdy vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla prevyšujúcou 12 000 kg alebo jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 12 000 kg podľa § 39 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z.,
j) povinnosť umožniť vozidlu, ktoré používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciou pri plnení špeciálnych úloh (vozidlo s právom prednostnej jazdy), a vozidlu, ktoré sprevádza, bezpečný a plynulý prejazd podľa § 40 ods. 8. zákona č. 8/2009 Z. z.
k) povinnosť vytvoriť voľný priestor na prejazd vozidiel (záchranárska ulička) podľa § 10 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z. alebo zákaz jazdy v záchranárskej uličke podľa § 10 ods. 11 zákona č. 8/2009 Z. z. (od 01. 04. 2020).

Objektívna zodpovednosť držiteľa, resp. prevádzkovateľa vozidla je upravená aj inými zákonmi, napríklad zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgány Policajného zboru však ukladajú pokuty len pri objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla tak, ako je vyjadrená vyššie.

Novinky