A A A

Narodenie dieťaťa

DomovPotrebujem vybaviťNarodenie dieťaťa
Uverejnené:13. februára 2022 Aktualizované:24. apríla 2024

Narodenie dieťaťa sa nahlasuje na príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matričný úrad vystaví rodný list dieťaťa a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Potrebné doklady:

Dieťa narodené v platnom manželstve
– občianske preukazy rodičov, sobášny list
Dieťa narodené slobodnej matke
– občiansky preukaz matky, určenie otcovstva pred narodením dieťaťa (spisuje sa po dohode rodičov pred narodením dieťaťa na matričnom úrade)
-občiansky preukaz a prítomnosť oboch rodičov na matričnom úrade, ktorý bude vystavovať rodný list dieťaťa, v prípade, že otcovstvo sa bude určovať po narodení dieťaťa
Dieťa narodené rozvedenej matke
– občiansky preukaz, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (určenie otcovstva)
Dieťa narodené vdove
– sobášny list, úmrtný list zosnulého manžela, občiansky preukaz matky (určenie otcovstva)

Mesto Modra organizuje slávnosť uvítania do života pre nových občiankov. V prípade záujmu musia rodičia kvôli GDPR sami požiadať o účasť na tejto milej ceremónii. Stačí, keď vyplnia príslušnú žiadosť a spolu spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov ju doručia Matričný úrad v Kancelárii prvého kontaktu na Štúrovej 59.

Poplatky

Prvé vydanie rodného listu je bez poplatku, za každý ďalší výpis je poplatok 7 €.

Súvisiace predpisy

Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách a zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a predpisov.

Žiadosť o vystavenie rodného listu

O vystavenie matričného dokladu na použitie v SR alebo v cudzine môžete požiadať osobne, alebo elektronicky. Osobne žiadateľ vyplní žiadosť o matričný doklad, ktorý mu poskytne matričný úrad, predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5 € v hotovosti, alebo kartou na Matričnom úrade. Elektronicky môže požiadať prostredníctvom služby "Žiadosť o vydanie úradného výpisu" (duplikátu matričného dokladu). Pri využívaní elektronických služieb matriky sa vyžaduje občiansky preukaz s čipom a s kvalifikovaným elektronickým podpisom (eID karta). Podobne vybavíte aj duplikát sobášneho listu a úmrtného listu. Matričný doklad si môžete vyžiadať na ktoromkoľvek matričnom úrade, kde nastala matričná udalosť (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie), ktorý je pripojený na informačný systém elektronickej matriky. Pri vystavení matričného dokladu na použitie v cudzine, pre členské štáty EÚ je možné vystaviť matričné doklady s prekladovou doložkou, kde netreba už matričné doklady úradne prekladať. Správny poplatok za prekladovú doložku je 5 €. Pre ostatné štáty matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu.

ziadost-o-matricny-doklad
formát pdf - 539 KB
Stiahnuť

Žiadosť o uvítanie do života

ziadost-o-uvitanie-do-zivota
formát pdf - 538 KB
Stiahnuť

Súhlas so spracovaním osobných údajov

suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov
formát pdf - 498 KB
Stiahnuť