A A A

Tlačivá – Stavebný úrad

DomovPotrebujem vybaviťTlačivá – Stavebný úrad
Uverejnené:29. novembra 2022 Aktualizované:9. mája 2024

Správne poplatky v stavebnej správe

spravne-poplatky-v-stavebnej-sprave
formát pdf - 224 KB
Stiahnuť

Poplatok za rozvoj

poplatok-za-rozvoj-letak
formát pdf - 27 KB
Stiahnuť

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia
formát pdf - 615 KB
Stiahnuť

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre reklamnú stavbu

navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia-pre-reklamnu-stavbu
formát pdf - 616 KB
Stiahnuť

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

navrh-na-vydanie-rozhodnutia-o-umiestneni-stavby
formát pdf - 616 KB
Stiahnuť

Návrh na zmenu v užívaní stavby

navrh-na-zmenu-v-uzivani-stavby
formát pdf - 614 KB
Stiahnuť

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

ziadost-o-zmenu-stavby-pred-jej-dokoncenim
formát pdf - 655 KB
Stiahnuť

Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby

ziadost-o-zmenu-doby-trvania-reklamnej-stavby
formát pdf - 579 KB
Stiahnuť

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

ziadost-o-vydanie-dodatocneho-stavebneho-povolenia
formát pdf - 655 KB
Stiahnuť

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia spojeného s kolaudáciou

ziadost-o-vydanie-dodatocneho-stavebneho-povolenia-spojeneho-s-kolaudaciou
formát pdf - 655 KB
Stiahnuť

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia spojeného s územným konaním

ziadost-o-vydanie-stavebneho-povolenia-spojeneho-s-uzemnym-konanim
formát pdf - 654 KB
Stiahnuť

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

ziadost-o-vydanie-povolenia-na-odstranenie-stavby
formát pdf - 656 KB
Stiahnuť

Ohlásenie drobnej stavby

ohlasenie-drobnej-stavby
formát pdf - 618 KB
Stiahnuť

Ohlásenie reklamnej stavby do 3m2

ohlasenie-reklamnej-stavby-do-3m2
formát pdf - 618 KB
Stiahnuť

Ohlásenie stavebných úprav

ohlasenie-stavebnych-uprav
formát pdf - 615 KB
Stiahnuť

Žiadosť o stavebné povolenie

ziadost-o-stavebne-povolenie
formát pdf - 659 KB
Stiahnuť

Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu viac ako 3m2

ziadost-o-stavebne-povolenie-pre-reklamnu-stavbu-viac-ako-3m2
formát pdf - 657 KB
Stiahnuť

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby

ziadost-o-predlzenie-lehoty-dokoncenia-stavby
formát pdf - 537 KB
Stiahnuť

Žiadosť o overenie pasportu stavby

ziadost-o-overenie-pasportu-stavby
formát pdf - 618 KB
Stiahnuť

Žiadosť o potvrdenie účelu stavby

ziadost-o-potvrdenie-ucelu-stavby
formát pdf - 578 KB
Stiahnuť

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

ziadost-o-uzemnoplanovaciu-informaciu
formát pdf - 538 KB
Stiahnuť

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

ziadost-o-povolenie-terennych-uprav
formát pdf - 618 KB
Stiahnuť

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

ziadost-o-preskumanie-sposobilosti-stavby
formát pdf - 755 KB
Stiahnuť

Žiadosť o záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii

ziadost-o-zavazne-stanovisko
formát pdf - 557 KB
Stiahnuť

Žiadosť o zmenu územnoplánovacej dokumentácie

ziadost-o-zmenu-uzemnoplanovacej-dokumentacie
formát pdf - 549 KB
Stiahnuť