A A A

Rekonštrukcia oplotenia Huncokárskeho cintorína

DomovOstatnéRekonštrukcia oplotenia Huncokárskeho cintorína
Rekonštrukcia oplotenia Huncokárskeho cintorína
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Ostatné
Uverejnené:25. septembra 2023 Aktualizované:25. septembra 2023

Huncokársky cintorín sa nachádza uprostred lesa v rekreačnej oblasti Modra-Piesok. Na mapách je prvýkrat zaznačený v 80. rokoch 19. storočia. Cintorín slúžil výlučne na pochovávanie horských drevorubačov – Huncokárov a ich rodín. Hroby boli pôvodne veľmi jednoduché, označené drevenými krížmi, ohraničené kameňmi, bez nápisov a výzdoby. V roku 2005 bolo na cintoríne vybudované nové drevené oplotenie a v roku 2014 potomkovia Huncokárov obnovili 21 drevených krížov. Na cintoríne sú pochovaní Huncokári priamo z Piesku, ale i z blízkeho okolia. Nikde inde na Slovensku sa v takejto podobe a veľkosti huncokársky cintorín nezachoval. Má lichobežníkový tvar s plochou 946 m2.

Časť oplotenia vplyvom vlhkosti zahníva, je potrebné vymeniť drevené stĺpiky aj betónové pätky. Kotviace prvky si vyžadujú ošetrenie proti hrdzi a hydroizolačnú stierku. Pri rekonštrukcii vstupných celodrevených brán plánujeme znovu použiť pôvodné kovania, ktoré ošetríme proti hrdzi a ich vzhľad obnovíme náterom v čiernej farbe. Našou snahou je zachovať pôvodnú jednoduchú architektúru cintorína s použitím Smreku červeného ako materiálu, ktorý je odolný voči poveternostným vplyvom a hnilobe.

Názov projektu: Rekonštrukcia oplotenia Huncokárskeho cintorína
Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Cieľ projektu:
7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (Bratislavský kraj)
6B. investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry- miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení.

Aktivita:
309BFP100001 – Rekonštrukcia oplotenia Huncokárskeho cintorína
309BFP100002 – Výsadba pôvodných odrôd Slivky

Termín realizácie: 04-012/2023
Výška NFP: 22 310,64 EUR

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“ www.apa.sk

Projekt podporený prostredníctvom výzvy 001/7.2/3 vyhlásenej Miestnou akčnou skupinou OZ Malokarpatský región, na základe „Stratégie CLLD územia MAS Malé Karpaty“ www.malokarpatskyregion.sk

Foto v galérii: Lucia Paulovičová