A A A

Rekonštrukcia vozovky II/502 v obci Vinosady – obchádzkové trasy

DomovDopravaRekonštrukcia vozovky II/502 v obci Vinosady – obchádzkové trasy
Rekonštrukcia vozovky II/502 v obci Vinosady – obchádzkové trasy
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Doprava
Uverejnené:4. marca 2024 Aktualizované:4. marca 2024

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja začne od 18. 3. 2024 rekonštruovať vozovku cesty II/502 v obci Vinosady. Vzhľadom na rozsah použitej technológie a tiež minimalizovanie časových strát vodičov pri prejazde obcou Vinosady bude doprava až do odvolania zjednosmernená v smere z Modry do Pezinka. Uzávierka cesty II/502 bude v dvoch úsekoch, vždy jedného jazdného pruhu a to v dĺžkach: 518 m a 760 m.

Obchádzková trasa zo smeru jazdy od Bratislavy/Senca
Bude vyznačená od okružnej križovatky na ceste II/502 po ceste III/1086 do obce Šenkvice následne v obci Šenkvice po ceste III/1046 smer Modra/Vištuk až do Modry s následnou jazdou po ceste II/502 až do obce Vinosady. Celková dĺžka obchádzkovej trasy do obce Vinosady je 10,4 km.  Celková  dĺžka  obchádzky cesty  II/502  je  8,4km  s pripojením sa  na  cestu  II/502  v meste Modra v križovatke s ulicou Šúrska.

Obchádzková trasa zo smeru jazdy od Malaciek/Perneku
Bude  stanovená  a vyznačená od mimoúrovňovej križovatky ciest II/503 s cestou II/502 s následnou jazdou do mesta Pezinok smerom od okružnej križovatky na ceste II/502 s cestou III/1086 s odbočením na cestu III/1086 do obce Šenkvice, následne v obci Šenkvice po ceste III/1046 smer Modra/Vištuk, až do Modry a s následnou jazdou po ceste II/502 až do obce Vinosady. Celková dĺžka obchádzkovej trasy do obce Vinosady je 11,4 km. Celková dĺžka obchádzky cesty II/502 je 9,4 km s pripojením sa na cestu II/502 v meste Modra v križovatke s ulicou Šúrska.

Autobusové linky 506, 540, 550, 565 a 599 
Z dôvodu opravy vozovky vo Vinosadoch budú od pondelka 18. marca 2024 až do odvolania linky: 506, 540, 550, 565 a 599 medzi zastávkami Pezinok, Trnavská a Modra, Štefánikova – iba v uvedenom smere premávať po obchádzkovej trase, pričom vynechajú Vinosady. V smere Modra – Pezinok budú premávať po svojich trasách bez obmedzenia.

– Spoj 540/3 6:15 Bratislava, AS – 7:24 Modra, Okružná bude vedený v celej trase o 10 minút skôr. Nová časová poloha bude 6:05 Bratislava, AS – 7:14 Modra, Okružná

– Spoj 565/3 5:40 Bratislava, AS – 7:10 Cífer, Žel. stanica bude vedený v celej trase o 10 minút skôr. Nová časová poloha bude 5:30 Bratislava, AS – 7:00 Cífer, Žel. stanica

Cestujúci zo smeru Bratislava a Pezinok do Vinosadov prestúpia na zastávke Modra, Štefánikova do oprotiidúceho spoja. Cestujúci z Vinosadov na smer Modra prestúpia na zastávke Pezinok, Trnavská do oprotiidúceho spoja.

Zo zastávky Modra, Štefánikova do Vinosadov bude premávať v čase o 22:14, 22:44 a 23:44 mimoriadna výluková linka 541.

Posledný spoj 540/45 s odchodom z Bratislavy, AS o 23:40 a rovnako aj spoj 599/1 zoberú prípadných cestujúcich do Vinosadov na spiatočnej jazde z konečnej zastávky Modra, Štúrova.

Cez pracovné dni školského roku pôjdu z Vinosadov do Modry mimoriadne školské spoje na linke 541 v časoch o 6:51 a 7:16.

V prílohách uverejňujeme oficiálnu informáciu Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, mapku Správy ciest BSK a cestovný poriadok výlukovej linky 541 a trasu tejto linky.

Zdroj: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
Ilustračné foto: canva.com

 

IDS BK_vyluka_Vinosady
formát pdf - 264 KB
Stiahnuť
mapka_oprava cesty_II_502_Vinosady
formát jpeg - 264 KB
Stiahnuť
Linka 541
formát pdf - 250 KB
Stiahnuť
Linka 541_trasa
formát pdf - 589 KB
Stiahnuť