A A A

domácnosti

Domovdomácnosti
7. decembra 2022

Štatistické zisťovanie

V období do 12. januára 2024 navštívi vybrané domácnosti zamestnanec ŠÚ SR.

Čítaj ďalej
25. januára 2022

Štatistické zisťovanie

ŠÚ SR bude v období od 4. 2. do 28. 7. 2022 zisťovať príjmy a životné podmienky domácností.

Čítaj ďalej