A A A

školské zariadenia

Domovškolské zariadenia

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia v roku 2024 (SCVČ) – dodatok

K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá FO alebo PO, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka do 10 dní od jeho zverejnenia.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia v roku 2024 (SABUŽ)

K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá FO alebo PO, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka do 10 dní od jeho zverejnenia.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia v roku 2024 (OZ Za lepšie vzdelávanie)

K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá FO alebo PO, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka do 10 dní od jeho zverejnenia.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia v roku 2023 (SABUŽ)

K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá FO alebo PO, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka do 10 dní od jeho zverejnenia.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia v roku 2023 (OZ Za lepšie vzdelávanie)

K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá FO alebo PO, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka do 10 dní od jeho zverejnenia.

VZN mesta Modry č. 7/2022

Vyhlásenie schváleného VZN mesta Modry č. 7/2022.

VZN mesta Modry č. 6/2022

Vyhlásenie schváleného VZN mesta Modry č. 6/2022.