A A A

zástupca primátora

Domovzástupca primátora
Ing. Marián Gavorník

Ing. Marián Gavorník

zástupca primátora, poslanec MsZ, 2. volebný obvod