A A A

zeleň

Domovzeleň
4. marca 2024

Údržba verejnej zelene

Výzva pre verejnosť v súvislosti s orezmi stromov v uličných stromoradiach.

Čítaj ďalej
28. novembra 2022

Lipovou alejou z Modry na Dubovú

Cestu medzi Modrou a Dubovou bude lemovať 14 stromov Lipy veľkolistej.

Čítaj ďalej
5. januára 2022

Dočasná uzávierka na Hornej ulici v časti Široké

Bezpečnostný výrub Helene nad štátnou cestou II/502 v dňoch 11. a 12. 1. 2022.

Čítaj ďalej