A A A

Termín na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti sa kráti

DomovDaneTermín na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti sa kráti
Termín na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti sa kráti
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: DaneMesto
Uverejnené:20. januára 2022 Aktualizované:8. februára 2022

Daňové priznanie môžete podať do 31. januára 2022 osobne v Kancelárii prvého kontaktu na Štúrovej 59 v Modre, poštou na adresu Mesto Modra, Dukelská 38, 90001 Modra, alebo elektronicky cez portál slovensko.sk, ak máte občiansky preukaz z čipom a aktivovaným elektronickým podpisom. Tlačivo na podanie nájdete TU.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti musíte podať ak ste počas minulého roka nehnuteľnosť kúpili, predali, darovali, nadobudli darom, zdedili, vydražili, majetkovo sa vysporiadali po rozvode, získali ste stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, povolenie na zmenu v užívaní stavby, zbúrali stavbu, vykonali pozemkovú úpravu, uzavreli dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností (na obdobie min. 5 rokov), a pri zmene výmery parciel. Podať ho musíte aj vtedy, ak uvedené zmeny nastali už v predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali.