A A A

Zámery previesť, prenajať alebo zameniť majetok mesta osobitným zreteľom_03_2023

DomovOznámenieZámery previesť, prenajať alebo zameniť majetok mesta osobitným zreteľom_03_2023
Autor:Alena Červenková Kategórie: Oznámenie
Uverejnené:8. marca 2023 Aktualizované:8. marca 2023

Mesto Modra podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámery previesť, prenajať alebo zameniť majetok mesta Modry z dôvodu osobitného zreteľa, v prípadoch uvedených v prílohe.

Zámery previesť, prenajať alebo zameniť majetok mesta osobitným zreteľom_03_2023
formát pdf - 275 KB
Stiahnuť