A A A

Delegovanie členov do okrskových volebných komisií

DomovOznámenieDelegovanie členov do okrskových volebných komisií
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Oznámenie
Uverejnené:1. augusta 2023 Aktualizované:1. augusta 2023

Oznámenie o delegovaní členov do okrskových volebných komisií v Modre pre voľby do Národnej rady SR je možné doručiť v termíne najneskôr 21. augusta 2023 do 24:00 h. Osobne do podateľne MsÚ v úradných hodinách, adresa: Kancelária prvého kontaktu, Štúrova 59, 900 01 Modra. V prípade osobného doručenia dňa 21. 8. 2023 kontaktujte telefonicky: Mgr. Eva Horváthová, 0911 852 144, eva.horvathova@msumodra.sk.