A A A

Návrh VZN mesta Modry č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Modry č. 5/2012 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry

DomovVZNNávrh VZN mesta Modry č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Modry č. 5/2012 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry
Autor:Alena Červenková Kategórie: VZN
Uverejnené:29. novembra 2023 Aktualizované:29. novembra 2023
Návrh VZN č. 52023
formát pdf - 437 KB
Stiahnuť

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modry č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 5/2012 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Modry.

Tagy: návrhVZN