A A A

Návrh VZN mesta Modry č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňaVZN mesta Modry č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra

DomovVZNNávrh VZN mesta Modry č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňaVZN mesta Modry č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra
Autor:Alena Červenková Kategórie: VZN
Uverejnené:29. novembra 2023 Aktualizované:29. novembra 2023

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modry č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra.

Návrh VZN č. 6_2023_o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra
formát pdf - 524 KB
Stiahnuť
Tagy: návrhVZN