A A A

Oznámenie o uložení zásielky

DomovOznámenieOznámenie o uložení zásielky
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Oznámenie
Uverejnené:27. apríla 2023 Aktualizované:27. apríla 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov (Pavol Paulo).

Oznámenie o uložení zásielky - Pavol Paulo
formát pdf - 152 KB
Stiahnuť