A A A

Oznámenie o zmene projektovej dokumentácie k územnému konaniu a upustenie od ústneho konania – ZSD, a.s.

DomovVerejná vyhláškaOznámenie o zmene projektovej dokumentácie k územnému konaniu a upustenie od ústneho konania – ZSD, a.s.
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:7. februára 2023 Aktualizované:7. februára 2023

 

Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s. podala na mesto Modra návrh na vydanie územného rozhodnutia: Rozšírenie siete NN, Modra – Badogy, miesto stavby Modra – Harmónia – Badogy. Objektová skladba: SO 01 – rozvody NN, SO 02 – prípojky NN. Popis stavby a ďalšie podrobnosti sú v priloženom dokumente.

Zodpovedná osoba: Ing. Zuzana Vojčináková, +421 33 6908 323, zuzana.vojcinakova@msumodra.sk

Verejná vyhláška - Oznámenie o zmene PD k ÚP-ZDIS
formát pdf - 511 KB
Stiahnuť