A A A

Úradná tabuľa

DomovÚradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

24. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Pokorný).

Oznámenie o uložení zásielky

23. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Drozda, Veselý, Hudák).

Oznámenie o uložení zásielky

22. mája 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Polakovič).

Informácia o začatí správneho konania – výrub dreviny

26. apríla 2023

Informácia o začatí správneho konania - výrub dreviny na pozemku registra C-KN par. č. 2442 v k. ú. Modra.

Oznámenie o uložení zásielky

10. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Vandák Matej).

Oznámenie o uložení zásielky

10. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Konyariková, Dudová).

Oznámenie o uložení zásielky

5. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Šimek).

Verejná vyhláška – výrub/orez stromov

2. januára 2023

Verejná vyhláška – výrub/orez stromov v ochrannom pásme VN/VVN vedení.

Oznámenie o uložení zásielky

2. januára 2023

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Strapák, Polkorábová...).

Oznámenie o uložení zásielky

29. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Beňovič Jakub).

Oznámenie o uložení zásielky

28. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Kleberc Andrej).

Oznámenie o uložení zásielky

23. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Píš Simon).

Oznámenie o uložení zásielky

21. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Pokorný Michal).

Oznámenie o uložení zásielky

20. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Eštoková, Polakovič).

Oznámenie o uložení zásielky

16. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Brunovská Beata).

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia v roku 2023 (SABUŽ)

15. decembra 2022

K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá FO alebo PO, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka do 10 dní od jeho zverejnenia.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia v roku 2023 (OZ Za lepšie vzdelávanie)

15. decembra 2022

K návrhu zmluvy o financovaní môže uplatniť pripomienky každá FO alebo PO, ktorej sa obsah návrhu zmluvy týka do 10 dní od jeho zverejnenia.

Oznámenie o uložení zásielky

15. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Bottan Michal).

Verejná vyhláška – výrub/orez stromov

14. decembra 2022

Verejná vyhláška - výrub/orez stromov v ochrannom pásme VN/VVN vedení.

Oznámenie o uložení zásielky

14. decembra 2022

Oznámenie o uložení zásielky v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov SR (Beňovič, Zapletal, Píš).