A A A

Verejná vyhláška – súdne pojednávanie

DomovVerejná vyhláškaVerejná vyhláška – súdne pojednávanie
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Verejná vyhláška
Uverejnené:1. marca 2023 Aktualizované:1. marca 2023

V trestnej veci proti obžalovanej Nina Fecková, nar….. , trvale bytom Palackého 54/2222, Bratislava – Staré Mesto, pre prečin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § I7I ods. 1 Tr. zákona sa oznamuje, že dňa 29. 3. 2023 o 09.00 hod.,  č. dv. 150 sa na Okresnom súde Trnava uskutoční hlavné pojednávanie. Viac informácií v priloženom súbore.

 

Verejná vyhláška
formát pdf - 295 KB
Stiahnuť