A A A

VZN č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra

DomovVyhlásenieVZN č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Vyhlásenie
Uverejnené:3. apríla 2023 Aktualizované:3. apríla 2023

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

týmto vyhlasuje:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra.

VZN č. 2_2023 o poskytovaní sociálnych služieb
formát pdf - 380 KB
Stiahnuť