A A A

VZN č. 3/2023, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Modry

DomovVyhlásenieVZN č. 3/2023, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Modry
Autor:Alena Červenková Kategórie: Vyhlásenie
Uverejnené:17. júla 2023 Aktualizované:19. júla 2023

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry  č. 3/2023, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Modry

VZN c. 3_2023, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Modry
formát pdf - 539 KB
Stiahnuť