A A A

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2023

DomovZmluvaZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2023
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Zmluva
Uverejnené:29. novembra 2022 Aktualizované:4. decembra 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2023 podľa § 6 ods. 12, písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade § 262 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Dokument na stiahnutie. [PDF, 168 kB]