A A A

Veľké jarné upratovanie

DomovMestoVeľké jarné upratovanie
Veľké jarné upratovanie
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: MestoObčanŽivotné prostredie
Uverejnené:25. marca 2023 Aktualizované:26. marca 2023

Poďme spolu upratať mesto aj chotár! Dobrovoľníci – jednotlivci i občianske združenia sa môžu zapojiť do veľkého jarného upratovania v dňoch 14. a 15. apríla (piatok a v sobota). Stačí sa vopred nahlásiť u koordinátorky akcie Kataríny Ružekovej Poltárskej na tel. čísle 033/6908 318 alebo 0911 406 300, prípadne e-mailom na katarina.ruzekova@msumodra.sk najneskôr do 13. apríla do 15.00 h.

Dobrovoľníkom mesto poskytne vrecia na odpad, ochranné rukavice aj zoznam miest, kde vyzbieraný odpad vo vreciach uložiť, aby sme ho mohli odviesť na zberný dvor. Počas jarného upratovania sa bude vyzbieraný odpad triediť na plasty (obaly, tetrapaky, kovy), sklo, zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad, poprípade elektro-odpad a iné. Prosíme dobrovoľníkov, aby odpad z jarného upratovania nevhadzovali do kontajnerov na stojiskách pri bytových domoch.

Vrecia a rukavice budú k dispozícii na osobný odber po telefonickej dohode na týchto miestach:
-v Kancelárii prvého kontaktu na Štúrovej 59 u Jakuba Malíka (tel. 033/6908 324),
-na Mestskom úrade, Dukelská 38 u Kataríny Ružekovej Poltárskej (033/6908 318 alebo 0911 406 300.

Budeme radi, ak nám pošlete svoje fotky z jarného upratovania cez messenger na Facebooku, alebo nás na tejto sociálnej sieti označíte ako “Mesto Modra – oficiálna stránka.”

Ilustračné foto: canva.com