A A A

Víno Modranského vinobrania 2023

DomovVýzvyVíno Modranského vinobrania 2023
Víno Modranského vinobrania 2023
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Výzvy
Uverejnené:17. júla 2023 Aktualizované:17. júla 2023

Pozývame vinárov, aby prihlásili svoje vína do našej tradičnej súťaže, ktorá je súčasťou oberačkových slávností. Súťažiť môžu len vína z Modranského vinohradníckeho rajónu, kam patrí mesto Modra, obce Šenkvice, Vinosady, Dubová, Vištuk a Píla. Súťažné vzorky s vyplnenou prihláškou je potrebné doručiť do 18. 8. 2023 po dohode na adresu Štúrova 59, Modra, prípadne v neskôr vyhlásených termínoch zberu priamo v mestskej pivnici pod historickou radnicou.

Kontaktná osoba:
Mgr. Jakub Malík, 033 6908 324, 0902 244 103, jakub.malik@msumodra.sk

Slávnostné vyhodnotenie s odovzdávaním ocenení víťazom bude počas Modranského vinobrania v piatok, 8. 9. 2023 t.j. v piatok o 17:00 na pódiu pred Kultúrnym centrom Modra, Sokolská 8. Verejnosť môže ochutnať vína zo súťaže v dňoch 8. 9. 2023 od 17:00 do 22:00 a 9. 9. 2023 od 14:00 do 22:00 v priestoroch mestskej pivnice v Modre.

Ďalšie podmienky nájdete v štatúte súťaže (prihláška je v prílohe).

ŠTATÚT SÚŤAŽE „VÍNO MODRANSKÉHO VINOBRANIA 2023“

Súťaž a prehliadka „VÍNO MODRANSKÉHO VINOBRANIA 2023“ (VMV) je návratom k tradíciám osláv vinobrania v meste Modra. Tá tohoročná, už po siedmy raz, nesie pečať originality. Súťažiť môžu len vína z Modranského vinohradníckeho rajónu Malokarpatskej vinohradníckej oblasti (MVO): mesto Modra, obce Šenkvice, Vinosady, Dubová, Vištuk a  Píla.

Organizačný výbor VMV prijíma prezentáciu vín z registrovaných aj neregistrovaných viníc tohto rajónu, vín odrodových i kupážovaných. Prihlásiť možno vína tradičných ušľachtilých i netradičných odrôd Vitis vinifera L. , ako aj vína z rezistentných odrôd (piwi & hybridné vína).

Organizátori: Mesto Modra v spolupráci so Strednou odbornou školou vinársko – ovocinárskou
v Modre a obcami Šenkvice, Vinosady, Dubová, Vištuk a Píla.

Termín a lokalita súťaže: Odborná degustácia pod vedením prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc. sa uskutoční dňa 25. 8. 2023 v priestoroch pivnice Strednej odbornej školy vinársko – ovocinárskej v Modre, Horná 22.

Vyhodnotenie a verejná degustácia: Slávnostné vyhodnotenie s odovzdávaním ocenení sa uskutoční dňa 8. 9. 2023 t.j. v piatok o 17:00 na pódiu pred Kultúrnym Centrom. Degustácia pre verejnosť bude otvorená v dňoch 8. 9. 2023 od 17:00 do 22:00 a 9. 9. 2023 od 14:00 do 22:00 v priestoroch mestskej pivnice v Modre.

Podmienky účasti v súťaži: Do súťaže a verejnej prehliadky možno prihlásiť vína z Modranského vinohradníckeho rajónu MVO za podmienky, že vinohradník, vinár či výrobca má na sklade min. 200 l zo vzorky prihláseného vína. Za vzorku súťažného vína (4 fľaše) sa neplatí. Vzorky zostávajú vo vlastníctve organizátora.

Súťažné kategórie:
I.1 – I.2 Vína tiché biele suché a polosuché (zv. cukor do 12 g/l)
I.3 – I.4 Vína tiché biele polosladké a sladké (zv. cukor nad 12 g/l)
II.5 – II.6 Vína ružové suché a polosuché (zv. cukor do 12 g/l)
III.21 – III.22 Vína červené suché a polosuché (zv. cukor do 12g/l)
IV.23 Vína šumivé (méthode traditionelle) bez rozdielu farebnosti a koncentrácie zvyškového cukru (brut nature – doux)
V.24 Vína z rezistentných odrôd bez rozdielu farebnosti a obsahu zvyškového cukru

V každej kategórii, za podmienky, že bude v nej súťažiť min. 10 vzoriek, bude vyhlásený VÍŤAZ KATEGÓRIE.

Pravidlá hodnotenia: Vína budú hodnotené 100-bodovým systémom Medzinárodnej únie enológov, pričom bude udeľovaná VEĽKÁ ZLATÁ MEDAILA (nad 92 bodov), ZLATÁ MEDAILA (nad 88 bodov) a STRIEBORNÁ MEDAILA (nad 84 bodov). Počet udelených ocenení bude však limitovaný hranicou 30 % z celkového počtu súťažných vín. Vína budú hodnotiť tri 5-členné odborné komisie, zostavené z renomovaných znalcov v tomto odbore. Výslednou známkou hodnotenia bude číselný údaj, ktorý vzíde z priemeru vnútorných troch hodnôt.

Súťažné vzorky: Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 4 fľaše (0,75l, 0,50l) s označením výrobcu, s názvom vína, označením kategórie, ročníka a prívlastku. Vzorky s vyplnenou prihláškou, ktorej súčasťou je prehlásenie o modranskej originalite vína, je potrebné doručiť do 18. 8. 2023 po dohode na adresu Štúrova 59, Modra, prípadne v neskôr vyhlásených termínoch zberu priamo v mestskej pivnici pod historickou radnicou.

Kontakt: Mgr. Jakub Malík, 033 6908 324, 0902 244 103, jakub.malik@msumodra.sk

Ilustračné foto: Nina Skalíková

VMV23_prihlaska
formát pdf - 76 KB
Stiahnuť