A A A

VZN č. 1/2022 o určení školských obvodov v meste Modra

DomovPlatné VZNVZN č. 1/2022 o určení školských obvodov v meste Modra
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:1. apríla 2023 Aktualizované:2. apríla 2023

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 1/2022 o určení školských obvodov v meste Modra.

 

VZN č. 1_2022 o určení školských obvodov a spádových materských škôl
formát pdf - 309 KB
Stiahnuť