A A A

VZN č. 11/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Modry

DomovPlatné VZNVZN č. 11/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Modry
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:2. apríla 2023 Aktualizované:2. apríla 2023

Mesto Modra podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Modry (ďalej len „VZN“).

VZN č. 11_2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Modry
formát pdf - 308 KB
Stiahnuť
Tagy: dotácieVZN