A A A

VZN č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra

DomovPlatné VZNVZN č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Platné VZN
Uverejnené:2. januára 2023 Aktualizované:2. apríla 2023

Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modry č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra.

VZN mesta Modry c. 4_2022, k torým sa mení a dopĺňa VZN č. 1_2018 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra
formát pdf - 205 KB
Stiahnuť