A A A

Držitelia vozidiel zbystrite pozornosť

DomovO MsPDržitelia vozidiel zbystrite pozornosť
Držitelia vozidiel zbystrite pozornosť
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: O MsPObjektívna zodpovednosť
Uverejnené:28. apríla 2024 Aktualizované:2. mája 2024

Pokuta za porušenie zákazu zastavenia a státia Vám môže prísť poštou priamo domov. Mestská polícia v Modre začala realizovať prvé kroky pre naplnenie významu objektívnej zodpovednosti. Od mája 2021 vstúpila do platnosti novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá upravuje spôsob, akým môže mesto alebo obec riešiť porušenie zákazu zastavenia a státia práve prostredníctvom tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. To znamená, že držiteľ vozidla môže dostať pokutu za porušenie zákazu zastavenia a státia poštou priamo domov na adresu. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor SR.

Mestským policajtom stačí vyhotoviť dôkazový materiál, napríklad v podobe fotodokumentácie a zaslať rozkaz o uložení pokuty držiteľovi vozidla. Ak Vám príde domov Rozkaz o uložení pokuty za správny delikt, ste povinný pokutu uhradiť do 15 dní od právoplatnosti tohto rozkazu bankovým prevodom na účet mesta IBAN: SK82 0200 0000 0000 2362 3112, variabilný symbol bude uvedený v rozkaze. Ak do 15 dní  od doručenia rozkazu uhradíe na účet 2/3 z uloženej pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.

Dôležité paragrafy
§ 6a zákona o cestnej premávke hovorí:
„Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú…
…e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia…

Podľa § 139a ods. 7 zákona o cestnej premávke, držiteľovi motorového vozidla, ktorý porušil povinnosť v zmysle § 6a orgán Policajného zboru alebo obec prostredníctvom obecnej polície uloží pokutu:
a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g), (vodič nesie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím,
b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), (§ 25 zákona o cestnej premávke alebo zákaz zastavenia a státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia), ako je uvedené v písmene a).

Ilustračné foto: canva.com