A A A

Ochrana osobných údajov

DomovOchrana osobných údajov
Uverejnené:25. novembra 2022 Aktualizované:29. novembra 2022

Vyhlásenie o prístupnosti

Modra sa zaväzuje k sprístupneniu svojho webového sídla v súlade s výnosom č. 55/2014 Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov, ktorým bola transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na toto webové sídlo (https://www.modra.sk/)

Stav súladu

Toto webové sídlo je plne v súlade s EN 301 549 V2 1.2 a štandardom WCAG 2.1.

Ďalšie formáty

Na internetových stránkach sú informácie ponúkané aj v podobe dokumentov formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to najmä z dôvodov, že obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát HTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké, preto potom odporúčame ich stiahnutie. Formáty DOC a PDF sú tiež vhodnejšie pre tlač. K prehliadaniu týchto dokumentov je možné bezplatne stiahnuť Word Viewer a Acrobat Reader. V niektorých webových prehliadačoch je integrovaná aplikácia, ktorá slúži na prezeranie vyššie uvedených formátov dokumentov.

Toto vyhlásenie o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 23.9.2019. Prehlásenie bolo revidované dňa 23.9.2019.

Toto vyhlásenie bolo vypracované podľa metodického pokynu MIČR k tomuto zákonu.

Spätná väzba a kontaktné údaje

Spätnú väzbu o prístupnosti webových stránok a informácií na nich uvedených smerujte na nižšie uvedené kontakty.

Kontakt na správcu obsahu

Mestský úrad Modra
Dukelská 941/38
900 01 Modra
033 6908 300
info@modra.sk

Kontakt na technického prevádzkovateľa

Perrysoft a.s.
Palackého 31
911 01, Trenčín
(+421) 910 910 120
hello@perrysoft.sk

Spracovanie osobných údajov

Na úspešné využívanie služieb, ktoré táto webová stránka ponúka, musíme v niektorých prípadoch spracovávať osobné údaje používateľov.

Toto spracovávanie podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Známe aj ako „GDPR.”

Služby využívajúce osobné údaje

Uvedené osobné údaje spracovávame iba na účely opísané nižšie. Osobné (ani žiadne iné) údaje nespracovávame na potreby cieleného ponúkania tovaru ani služieb. Osobné údaje nepredávame ani neposkytujeme tretím stranám. Súhlas považujeme za platný do jeho odvolania, pozri nižšie.

Odber noviniek e-mailom

Na využívanie služby odberu noviniek e-mailom (abonentný systém) je nevyhnutné poznať Vašu e-mailovú adresu. Tento údaj neuvádzame verejne a slúži iba na potreby odosielania e-mailov s novinkami.

Webové formuláre

Pri odosielaní webových formulárov na tejto webovej stránke ukladáme Vašu e-mailovú adresu ako kontaktný údaj na odpovede. Tento údaj neuvádzame verejne.

Webové formuláre môžu na úspešné odoslanie požadovať ďalšie osobné údaje. V takých prípadoch tieto údaje spracovávame iba na účely vyhodnotenia formulára a neuvádzame ich verejne.

Odvolanie súhlasu

V prípade, že si budete želať odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, pokračujte tu.

Zmluvné strany

Prevádzkovateľom týchto osobných údajov je Modra.

Sprostredkovateľom je spoločnosť Perrysoft a.s..

Vyhlásenie o použití cookies

Tieto webové stránky ukladajú v súlade s novelou zákona č. 127/2005 Zb., o elektronických komunikáciách na vaše zariadenie súbory, všeobecne nazývané cookies.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nie je možné použiť na zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani na zneužitie prihlasovacích údajov.

Aké cookies používame?

Používame cookies napríklad na kontrolu hlasovania v anketách a na zachovanie vašich preferencií pri prezeraní týchto webových stránok.

Používanie cookies na tomto webe je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä so zákonom o elektronických komunikáciách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákonom č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov.

Názov Platnosť Popis
cookiefirst-consent 1 rok Používa sa na odsúhlasenie cookies nastavení
cookiefirst-consent (pamäť prehliadača) navždy Uloženie vašich cookie nastavení
cookiefirst-id (pamäť prehliadača) navždy Unikátne ID pre identifikovanie používateľa poskytovateľovi cookies lišty

 

Vyššie uvedené cookies sú iba technického charakteru a nie sú využívané na analytické ani marketingové účely. Slúži iba na zaistenie prevádzky webu.

Cookies tretích strán

Tento web navyše k technickým cookies vyššie taktiež využíva cookies tretích strán. Na tieto cookies sa vzťahuje udelenie súhlasu.

Tento web využíva Google Analytics na analýzu prístupov, aby sme na základe týchto dát mohli web vylepšovať a ponúknuť tak návštevníkom čo najväčší komfort.

Google Analytics ukladá tieto analytické cookies

Názov Platnosť Popis
_ga 2 roky Používa sa na určenie užívateľa
_gid 1 deň Používa sa na určenie užívateľa
_ga_číslo 2 roky Používa sa na zachovanie stavu relácie.

Ukladanie cookies

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na uvedených adresách:

Microsoft Edge: support.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

 

Vyhlásenie o používaní Google Translate

Ak sa na preklad stránok používa prekladač Google, riadi sa jeho použitie podmienkami Google Inc.: Viz https://www.google.com/intl/cs/policies.

Autorské práva

Všetky práva sú vyhradené. Všetky informácie a technológie použité na týchto webových stránkach podliehajú autorskému zákonu. Akékoľvek použitie častí alebo celku, rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek spôsobom je bez písomného povolenia mesta Modry zakázané.

Kontakt na prevádzkovateľa webu

Ak sa chcete v súvislosti s uvedenými informáciami na niečo opýtať, obráťte sa na prevádzkovateľa týchto webových stránok alebo na spoločnosť Perrysoft a.s., ktorá je dodávateľom redakčného systému a technológií umožňujúcich prevádzku týchto webových stránok.
Perrysoft a.s., Palackého 31, 911 01, Trenčín, (+421) 910 910 120, hello@perrysoft.sk