A A A

Komisie

DomovMestoMestské zastupiteľstvoKomisie
Uverejnené:20. septembra 2021 Aktualizované:29. novembra 2022

Komisia finančná, hospodárska, legislatívna a podnikateľských činností     
predseda: Ing. Ján Bača
podpredseda: Ing. Marián Gavorník

Komisia kultúry, cestovného ruchu a pamiatok     
predseda: PhDr. Viera Jančovičová
podpredseda: Michal Petrík

Komisia sociálna, zdravotná a verejného poriadku 
predseda: Ing. Ján Zigo
podpredseda: JUDr. Ján Juran

Komisia školstva a mládeže    
predseda: Bc. Andrea Kukumbergová
podpredseda: PhD. Naďa Kovárová

Komisia športu 
predseda: Miroslav Ochaba
podpredseda: Ing. Ján Bača

Komisia územného plánovania, životného prostredia, pôdohospodárstva, vinohradníctva a vinárstva  
predseda: Mgr. Art. Jakub Liška, MRes
podpredseda: Mgr. Peter Juran

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
predseda: Ing. Ján Zigo
členovia: JUDr. Ján Juran, Miroslav Ochaba