A A A

Komisie

DomovMestoMestské zastupiteľstvoKomisie
Uverejnené:20. septembra 2021 Aktualizované:16. mája 2023

Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta Modry, prípadne iných osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Kompletné znenie rokovacieho poriadku komisií je v prílohe.

Rokovací poriadok komisií (úplné znenie) 2022
formát pdf - 235 KB
Stiahnuť

Komisia kultúry, cestovného ruchu a pamiatok 

Zloženie komisie
predseda: PhDr. Viera Jančovičová
podpredseda: Michal Petrík
členovia: Peter Bližnák, Marcela Kvetková, Elena Lennerová, Marián Liška, Anton Magula, Katarína Machatová,
Magda Maryássyová, Agáta Petrakovičová, Mária Ružeková

Zápisnice

Zapisnica z 02.03.2023.pdf

 

Komisia sociálna, zdravotná a verejného poriadku 

Zloženie komisie
predseda: Ing. Ján Zigo
podpredseda: JUDr. Ján Juran
členovia: Ľubica Kľúčiková, Michal Kollár, Jana Machalová, Eva Ondrová, Mária Poljovková, Karol Pukančík, Stanislav Straka

Zápisnice
Zápisnica z 02.03.2023

Komisia školstva a mládeže    

Zloženie komisie
predseda: Bc. Andrea Kukumbergová
podpredseda: PhD. Naďa Kovárová
členovia: Miriam Brunovská, Anna Gernátová, Naďa Chobotová, Ľubica Kľúčiková, Matúš Hornáček

Zápisnice
Zápisnica z 01.03.2023

Komisia športu 

Zloženie komisie
predseda: Miroslav Ochaba
podpredseda: Ing. Ján Bača
členovia: Juliana Fázik, Matej Fázik, Ľudovít Holec, Peter Holekši, Michal Kintler

Zápisnice
Zápisnica z 02.03.2023

 

Komisia územného plánovania, životného prostredia, pôdohospodárstva, vinohradníctva a vinárstva  

Zloženie komisie
predseda: Mgr. Art. Jakub Liška, MRes
podpredseda: Mgr. Peter Juran
členovia: Lucia Baričičová, Daniel Bartoš, Matúš Bišťan, Ján Chalabala, Peter Lenner, Bibiána Piršelová, Andrea Žídková, Matúš Hornáček

Zápisnice
Zápisnica z 08.03.2023

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

Zloženie komisie
predseda: Ing. Ján Zigo
členovia: JUDr. Ján Juran, Miroslav Ochaba, Matúš Hornáček

Zápisnice

Komisia finančno-legislatívna, majetková a podnikateľských činností

Zloženie komisie
predseda: Ing. Ján Bača
podpredseda: Ing. Marián Gavorník
členovia: Igor Korček, Tibor Lalinský, Peter Plučinský, Peter Peniaška

Zápisnice
Zápisnica zo 07.03.2023

Zápisnica z 03.05.2023