A A A

Komisie

DomovMestoMestské zastupiteľstvoKomisie
Uverejnené:20. septembra 2021 Aktualizované:1. júla 2024

Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta Modry, prípadne iných osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Kompletné znenie rokovacieho poriadku komisií je v prílohe.

Rokovací poriadok komisií (úplné znenie) 2022
formát pdf - 235 KB
Stiahnuť

Komisia kultúry, cestovného ruchu a pamiatok 

Zloženie komisie
predseda: PhDr. Viera Jančovičová
podpredseda: Michal Petrík
členovia: Peter Bližnák, Marcela Kvetková, Elena Lennerová, Marián Liška, Anton Magula, Katarína Machatová,
Magda Maryássyová, Agáta Petrakovičová, Mária Ružeková

Zápisnice

Zápisnica z 26.06.2024.pdf
Zápisnica z 02.03.2023.pdf
Zápisnica z 09.10.2023.pdf
Zápisnica z 05.02.2024.pdf

 

 

Komisia sociálna, zdravotná a verejného poriadku 

Zloženie komisie
predseda: Ing. Ján Zigo
podpredseda: JUDr. Ján Juran
členovia: Ľubica Kľúčiková, Michal Kollár, Jana Machalová, Eva Ondrová, Mária Poljovková, Karol Pukančík, Stanislav Straka

Zápisnice
Zápisnica z 02.03.2023
Zápisnica z 10.10.2023
Zápisnica z 30.11.2023
Zápisnica z 05.02.2024

Komisia školstva a mládeže    

Zloženie komisie
predseda: Bc. Andrea Kukumbergová
podpredseda: PhD. Naďa Kovárová
členovia: Miriam Brunovská, Anna Gernátová, Naďa Chobotová, Ľubica Kľúčiková, Matúš Hornáček

Zápisnice
Zápisnica z 01.03.2023
Zápisnica z 02.10.2023

Komisia športu 

Zloženie komisie
predseda: Miroslav Ochaba
podpredseda: Ing. Ján Bača
členovia: Juliana Fázik, Matej Fázik, Ľudovít Holec, Peter Holekši, Michal Kintler

Zápisnice
Zápisnica z 02.03.2023
Zápisnica z 31.07.2023
Zápisnica z 07.02.2024

Komisia územného plánovania, životného prostredia, pôdohospodárstva, vinohradníctva a vinárstva  

Zloženie komisie
predseda: Mgr. Art. Jakub Liška, MRes
podpredseda: Mgr. Peter Juran
členovia: Lucia Baričičová, Daniel Bartoš, Matúš Bišťan, Ján Chalabala, Bibiána Piršelová, Andrea Žídková, Matúš Hornáček

Zápisnice
Zápisnica z 20.06.2024
Zápisnica z 23.04.2023

Zápisnica z 08.03.2023
Zápisnica z 28.06.2023
Zápisnica zo 04.10.2023
Zápisnica z 28.11.2023
Zápisnica z 30.01.2024

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

Zloženie komisie
predseda: Ing. Ján Zigo
členovia: JUDr. Ján Juran, Miroslav Ochaba, Matúš Hornáček

Zápisnice

Komisia finančno-legislatívna, majetková a podnikateľských činností

Zloženie komisie
predseda: Ing. Ján Bača
podpredseda: Ing. Marián Gavorník
členovia: Igor Korček, Tibor Lalinský, Peter Plučinský, Peter Peniaška

Zápisnice
Zápisnica z 19.06.2024
Zápisnica z 24.04.2023

Zápisnica zo 07.03.2023
Zápisnica z 03.05.2023
Zápisnica z 04.10.2023
Zápisnica z 04.12.2023
Zápisnica z 31.01.2024