A A A

Ing. Marián Gavorník

DomovIng. Marián Gavorník

Primátora počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého si vyberá primátor z poslancov mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca primátora oprávnený vykonávať. Zastupovanie sa končí zložením sľubu novozvoleného primátora.

S účinnosťou od 01. 01. 2024 primátor mesta určil zástupcovi primátora v súlade s § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, plat vo výške 65 % mesačného platu primátora.

Životopis

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu, Národohospodársku fakultu. Má bohaté skúsenosti z bankového sektora - pracoval v Slovenskej sporiteľni ako account manager pre verejný sektor, v Dexii (dnešnej Prima banke) na pozícii obchodný manažér pre mestá a obce, v Ľudovej banke (account manager pre podnikateľský sektor) aj v Prvej komunálnej banke ako komerčný pracovník pre mestá a obce. Na mestskom úrade v Modre začínal ako vedúci ekonomického útvaru, neskôr sa stal prednostom.

Vzdelanie

1992 - 1997

Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta Bratislava

1988 - 1992

Stredná vinohradnícko-ovocinárska škola, Modra

Profesionálna kariéra

2015 - doteraz

Mesto Modra, zástupca primátora

2012 - 2015

Slovenská sporiteľňa, a.s., centrála Bratislava, account manager pre verejný sektor

2008 - 2012

Dexia/Prima banka Slovensko a.s. Žilina, pobočka Bratislava, obchodný manažér pre mestá a obce

2007 - 2008

Mestská časť Bratislava - Rača, Miestny úrad, vedúci ekonomického oddelenia

2007

Dexia banka Slovensko a.s. Žilina, pobočka Bratislava, obchodný manažér pre mestá a obce

2003 - 2006

Mesto Modra, Mestský úrad, prednosta úradu

2002 - 2003

Ľudová banka a.s. Bratislava, account manager pre podnikateľský sektor

2000 - 2002

Mesto Modra, Mestský úrad, vedúci ekonomického útvaru

1998 - 2000

Prvá komunálna banka a.s. Žilina, pobočka Bratislava, komerčný pracovník pre mestá a obce

Majetkové priznania
formát zip - 8 MB
Stiahnuť
Poverenie pre zástupcu primátora
formát pdf - 124 KB
Stiahnuť
Uznesenie 13/1/2022
formát pdf - 65 KB
Stiahnuť