A A A

Odpady

DomovOdpady
Uverejnené:25. januára 2023 Aktualizované:22. júna 2024

Vývoz odpadu a informácie o zbernom dvore

Informácie o Zbernom dvore.
Tlačivá – Voda a odpady.
Harmonogramy a informácie o vývoze odpadov v II. polroku 2024.

II. POLROK 2024 OKRUH R1
formát pdf - 22 KB
Stiahnuť
II. POLROK 2024 OKRUH R2
formát pdf - 22 KB
Stiahnuť
II. POLROK 2024 OKRUH R3
formát pdf - 21 KB
Stiahnuť
II. POLROK 2024 PODNIKATELIA A PREVADZKY
formát pdf - 18 KB
Stiahnuť

Polopodzemné kontajnery

V Modre pribudli prvé stojiská s polopodzemnými kontajnermi na zmesový odpad, papier, plasty a sklo v piatich vybraných lokalitách. Nachádzajú sa na uliciach SNP 17, SNP 29, Komenského 11, Komenského 21, na parkovisku Modra-Piesok, vo vnútrobloku Dukelská 37 a na ulici Vajanského 75 za domácimi potrebami.

Obyvatelia nájdu na uvedených stojiskách celkovo 37 polopodzemných kontajnerov štvorcového a kruhového tvaru na zmesový komunálny odpad, plasty, papier a sklo) s objemom 5 m3, 3 m3 a 2,4 m3. Nové polopodzemné kontajnery nahradia 108 ks pôvodných 1100 l kontajnerov.

Viac info o polopodzemných kontajneroch.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Modra za rok 2023

Úroveň vytriedenia  komunálnych odpadov v meste Modra za rok 2023 je 53,41%. Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov je podľa nasledujúceho vzorca:
ÚVKO = x 100 %
ÚVKO = x 100 %
ÚVKO = 53,41 %

ÚVKO – hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %,
m – celková hmotnosť vytriedených komunálnych odpadov vyzbieraných v obci za predchádzajúci kalendárny rok v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov vyjadrená v tonách,
n – celková hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v tonách.

 

Rocny-vykaz-o-komunalnom-odpade_rok-2023
formát pdf - 175 KB
Stiahnuť

Triedenie odpadu

Ak správne triedime odpad, svet je krajší! Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 • Dodržiavajte faebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba.
 • Napovie vám aj označenie na obale. Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce.
 • Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.
 • Obal označený recyklačným symbolom patrí do triedeného zberu.

Len stlačený odpad je dobrý odpad! Platí to hlavne pre kartónové krabice, plastové obaly, ale aj pre nápojové kartóny z mlieka či džúsov.

 • Obal je pred vyhodením dôležité zošliapnuť.
 • Stláčaním odpadu pomôžeme efektívnemu zberu.
 • So stlačeným odpadom sa ľahšie manipuluje.
 • Nestlačený odpad zaberá veľa miesta a kontajner či vrece sa oveľa skôr naplní.
 • Ďalší odpad sa už doň nezmestí.
 • Zberové spoločnosti zbytočne odvážajú vzduch.

Naučte sa správne triediť odpad vďaka jednoduchým inforgrafikám, ktoré nájdete v prílohách.

Plagat_Co_nas_moze_prekvapit_A4
formát pdf - 345 KB
Stiahnuť
Plagat_stlaceny odpad je dobry odpad_A4
formát pdf - 611 KB
Stiahnuť
Poplatky_za_odpad_plagat_A4
formát pdf - 2 MB
Stiahnuť
Plagat - Triedenie obalov od syrov
formát pdf - 422 KB
Stiahnuť
Kam patri odpad_plagat
formát pdf - 589 KB
Stiahnuť