A A A

Dotácie z rozpočtu mesta

DomovObčan/PodnikateľDotácie z rozpočtu mesta
Dotácie z rozpočtu mesta
Uverejnené:20. septembra 2021 Aktualizované:10. januára 2023

Fyzické i právnické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo na území mesta Modry alebo tu pôsobia a poskytujú svoje služby, môžu do 31. 1. 2023 alebo do 31. 8. 2023 požiadať o dotácie z rozpočtu mesta. Žiadosť je potrebné poslať elektronicky prostredníctvom portálu modra.egrant.sk.

Je to jednoduché, pohodlné a ekologické riešenie. Stačí sa na modra.egrant.sk zaregistrovať a zadať oblasť, z ktorej má byť dotácia poskytnutá (environmentálna oblasť, kultúra a cestovný ruch, školstvo a vzdelávanie, sociálna a zdravotná oblasť, šport). Vyplniť online žiadosť o poskytnutie dotácie a odoslať. Naďalej platí povinnosť dodať všetky potrebné dokumenty v súlade s VZN č. 11/2020 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta, ale v elektronickej podobe. Všetky prijaté žiadosti posúdi projektové oddelenie a ekonomický útvar. Ak sa pri kontrole nájde neúplná žiadosť, mesto vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich údajov. Kompletné žiadosti rozdelí do príslušných oblastí a poskytne ich (spolu s vyúčtovaním za posledné dva roky) predsedom komisií MsZ na posúdenie. Komisiám na prerokovanie budú postúpené len žiadosti s vysporiadaným zúčtovaním za predchádzajúci rok.

Foto Christian Dubovan / Unsplash