A A A

Mestská polícia kontrolovala alkohol u mladistvých

DomovO MsPMestská polícia kontrolovala alkohol u mladistvých
Mestská polícia kontrolovala alkohol u mladistvých
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: O MsPPreventívna činnosť
Uverejnené:18. decembra 2023 Aktualizované:2. mája 2024

Mestská polícia Modra v súčinnosti s Obvodným oddelením policajného zboru v Modre vykonala kontroly zamerané na nezákonné požívanie alkoholických nápojov neplnoletými. Mestskí policajti navštívili cez víkend na území mesta viacero podnikov a v piatich prípadoch zistili porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Mladistvé osoby – traja chlapci a jedno dievča sa podrobili dychovej skúške na alkohol. Najvyššia nameraná hodnota predstavovala viac ako jedno promile. Okrem nočných podnikov mestskí policajti skontrolovali verejné priestranstvá, mestské parky, odľahlé ulice a okolie škôl.

Foto: MsP Modra