A A A

Mestské podniky a organizácie

DomovMestské podniky a organizácie

Služby Modra, s.r.o. Šúrska 5, 900 01 Modra www.sluzbymodra.sk

Mgr. Art. Jakub Liška, MRes konateľ

Ing. Natália Kysucká správca bytových domov

Ing. Viera Koníková správca mestských budov

Ing. Ján Zigo správa tepelného hospodárstva, verejného osvetlenia a plateného parkovania

Hana Plešková ekonómka

Emília Sládková, Natália Kysucká klientské centrum, podateľňa

Lesy Modra, s.r.o. Harmónia 3001, 900 01 Modra www.lesymodra.sk

Ing. Milan Gajar konateľ

Hubert Hrnčír odbyt

Mestské centrum sociálnych služieb Modra Súkenícka 4, 900 01 Modra www.sluzbymodra.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby Súkenícka

Zariadenie opatrovateľskej služby Zochova

Mgr. Erika Strašiftáková koordinátorka sociálnych služieb

Mgr. Drahomíra Baričičová sociálna pracovníčka

Ing. Katarína Bujňáková ekonómka

Erika Korčeková jedáleň

Milan Machala prepravná služba

Kultúrne centrum Modra Sokolská 8, 900 01 Modra www.kcmodra.sk

Ján Sklenár riaditeľ

Anna Petrášová kultúrny referent

Katarína Abeille produkcia kultúrnych podujatí

Lukáš Lančarič zvukový technik

Mestská knižnica Modra Sokolská 8, 900 01 Modra https://www.kcmodra.sk/sk/home

Renáta Kulifajová vedúca knižnice

Renáta Durbáková knihovníčka

Tatiana Bucková knihovníčka

Kino Mier Modra Kalinčiakova 4, 900 01 Modra www.kinomodra.sk

Kristián Filip Jakubec dramaturg kina Mier

Média Modra, s.r.o. Sokolská 8, 900 01 Modra www.mediamodra-sk.eu

Mgr. Jana Kuchtová konateľ

Mestská polícia Modra Štúrova 59, 900 01 Modra

Mestský hasičský dobrovoľný zbor Modra Partizánska 88, 900 01 Modra

Miroslav Galáš veliteľ