A A A

Mestské podniky a organizácie

DomovMestské podniky a organizácie

Služby Modra, s.r.o. Šúrska 5, 900 01 Modra www.sluzbymodra.sk

Mgr. Art. Jakub Liška, MRes konateľ

Ing. Ján Zigo správa verejného osvetlenia a plateného parkovania

Ing. Viera Koníková správca bytových domov

Peter Farkašovský tepelné hospodárstvo

Hana Plešková ekonómka

Emília Sládková, Marcela Bučeková klientské centrum, podateľňa

Lesy Modra, s.r.o. Harmónia 3001, 900 01 Modra www.lesymodra.sk

Ing. Milan Gajar konateľ

Hubert Hrnčír odbyt

Mestské centrum sociálnych služieb Modra Súkenícka 4, 900 01 Modra www.sluzbymodra.sk

Zariadenie opatrovateľskej služby Súkenícka

Zariadenie opatrovateľskej služby Zochova

Mgr. Erika Strašiftáková koordinátorka sociálnych služieb

Mgr. Drahomíra Baričičová sociálna pracovníčka

Ing. Katarína Bujňáková ekonómka

Erika Korčeková jedáleň

Milan Machala prepravná služba

Kultúrne centrum Modra Sokolská 8, 900 01 Modra www.kcmodra.sk

Ján Sklenár riaditeľ

Eva Lennerová kultúrny referent

Michaela Zemanovičová produkčná

Ján Mudroch zvukový technik

Mgr. Jana Kuchtová redaktorka Modranských zvestí

Mestská knižnica Modra Sokolská 8, 900 01 Modra https://kniznica.kcmodra.sk

Renáta Kulifajová vedúca knižnice

Renáta Durbáková knihovníčka

Tatiana Bucková knihovníčka

Kino Mier Modra Kalinčiakova 4, 900 01 Modra www.kinomodra.sk

Média Modra, s.r.o. Sokolská 8, 900 01 Modra www.mediamodra-sk.eu

Mgr. Jana Kuchtová konateľ

Mestská polícia Modra Štúrova 59, 900 01 Modra

Mestský hasičský dobrovoľný zbor Modra Partizánska 88, 900 01 Modra

Miroslav Galáš veliteľ