A A A

Nové učebne na ZŠ Vajanského

DomovZŠ VajanskéhoNové učebne na ZŠ Vajanského
Nové učebne na ZŠ Vajanského
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: ZŠ Vajanského
Uverejnené:21. novembra 2019 Aktualizované:8. októbra 2023

Žiaci majú k dispozícii dve moderne vybavené učebne – jazykovú a prírodovednú, a novú školskú knižnicu. Na vybudovanie učební s atraktívnymi didaktickými pomôckami mesto získalo prostriedky z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške takmer 148 670 eur. Povinná spoluúčasť financovania zo strany mesta predstavovala 7 825 eur.