A A A

zrušenie trvalého pobytu

Domovzrušenie trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Mráz).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Sodomová).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Jasmina Collaku).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Matejčík).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Dávid Döme).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (M. Uherčík).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (D. Uherčík).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Mihalovič, Suchánek, Mihalovičová).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Zuzana Škarčáková).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Júlia Chilton).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Kristián Klimo).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Mihalovič, Suchánek, Mihalovičová).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Furčák).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Bartošová).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Lukáčová).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Antušková).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Khandl).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Dugovič, Dugovičová).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Mária Lörinc).

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Mihalovič, Suchánek, Mihalovičová).