A A A

Bezplatné dlhové poradenstvo

DomovObčanBezplatné dlhové poradenstvo
Bezplatné dlhové poradenstvo
Autor:Zuzana Tichá Kategórie: Občan
Uverejnené:3. mája 2023 Aktualizované:3. mája 2023

Bezplatná dlhová poradňa v Pezinku ponúka občanom ekonomickú právnu aj psychologickú pomoc pri riešení problémov so zadĺžením. Dlhové poradenstvo je určené každému, kto sa pre zadĺženie ocitol v ťažkej finančnej situácii, uchádza sa o osobný bankrot, už si prešiel osobným bankrotom, je v exekúcii, nevie splácať úver alebo vyriešiť svoje finančné problémy. Poradcovia bezplatne pomôžu záujemcom pochopiť situáciu, v ktorej sa nachádzajú, vytvoriť analzýzu dlhov, nájsť najlepšie riešenie ako splácať dlhy, osvojiť si základy finančnej gramotnosti a poradia ako psychicky zvládať finančné problémy.

Kontakt na Bezplatnú dlhovú poradňu v Pezinku:
Adresa: Šancová 2, Pezinok
E-mail: bdp.pk@upsvr.gov.sk
Tel.: +421 918 654 816
Viac informácií na pomahamedlznikom.sk.

Bezplatné dlhové poradne pomohli už viac ako piatim tisícom občanov Slovenska. Okrem plánu riešenia pre konkrétnu situáciu daného klienta, nastavení splátkového kalendára či pomoci pri komunikácii s veriteľmi, odborníci v poradniach pomáhajú riešiť otázky v právnej či osobnej sfére. Prvé pobočky Bezplatných dlhových poradní fungujú od konca roka 2021. Dnes sú dostupné a pomáhajú už v 46 mestách po celom Slovensku, kde pôsobia úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Medzi najčastejšie typy problémov, s ktorými ľudia na pobočky prichádzajú, sú exekúcie a vymáhanie dlhov. Častokrát pomoc vyhľadajú najmä tí, ktorí prišli o prácu, prešli rozvodom alebo inými životnými okolnosťami, ktoré zásadným spôsobom zmenili ich finančnú situáciu. „Bezplatné dlhové poradne sú tu jednak pre ľudí, ktorí potrebujú odvrátiť hroziacu finančnú katastrofu, ale aj pre tých, ktorí sa už trápia s neúprosnými dopadmi priveľkej dlhovej nálože. S kolegami v Bezplatných dlhových poradniach robíme všetko pre to, aby bolo poradenstvo dostupné pre všetkých, ktorí potrebujú pomôcť. Týždenne sa na nás obracajú stovky nových klientov a ich počet z mesiaca na mesiac stúpa,“ uviedol v tejto súvislosti manažér Národného projektu Bezplatné dlhové poradenstvo Ladislav Šutý.

Odborníci v Bezplatných dlhových poradniach asistujú pri tvorbe plánu riešenia pre konkrétnu situáciu klienta, nastavení splátkového kalendára, ale aj zmene postoja a správania tak, aby sa klient podobnej situácii v budúcnosti vyhol. Poradcovia odporúčajú, aby sa ľudia pred podpísaním akýchkoľvek zmlúv radšej prišli pokojne poradiť aj k nim na pobočku. Tie fungujú aj ako prevencia pred nadmerným zadlžením. Poradiť sa tak môže prísť každý.

Záujemcom o pomoc odporúčajú, aby prišli pripravení a nezabudli si so sebou priniesť dôležité dokumenty ako zoznam všetkých záväzkov – bankové a nebankové úvery a pôžičky, dlhy voči príbuzným a známym, leasingovej či inkasnej spoločnosti. Dôležité sú aj iné listiny – rozhodnutia súdov, listy od exekútorov, platobné výmery od sociálnej či zdravotnej poisťovne, upomienky od poskytovateľov služieb či správcu bytovky. Pre lepšie zhodnotenie finančnej situácie sú podstatné aj doklady o príjmoch, napríklad v podobe pracovnej zmluvy, výplatnej pásky či daňového priznania. Nápomocné môžu byť výpisy z účtov, detailný zoznam mesačných výdavkov, faktúry za telefón či internet, doklady o mesačných platbách za bývanie, doklady k poistkám či investíciám a doklady o majetkových sporoch a konaniach.

Zdroj: tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ilustračné foto: canva.com

LETÁK Bezplatná dlhová poradňa Pezinok
formát pdf - 4 MB
Stiahnuť